ledarskap
ADL – Aktivt, Delegerat, Ledarskap

Ett ledningssystem som ger dig en aktiv, delegerad ledning.

ide
Proman -idéförsäljning

PROMAN konceptet skapar unika möjligheter för leverantörer att bearbeta kunder före upphandlingen och därmed styra förfrågningsunderlaget till det koncept man önskar leverera.

vision
Affärsanalys

Vi genomför under 48 timmar en affärsanalys på ditt företag. Efter tio arbetsdagar får du en dokumenterad åtgärdsplan med förväntade resultat i reda siffror. När du fattar beslut att genomföra planen kan vi även hjälpa dig operativt.

projektledning
Projektledning

För att genomföra ett projekt på ett effektivt sätt inom en organisation så krävs det gemensamma modeller, verktyg och metodik. Detta gäller såväl den högsta ledningen som projektledare och projektmedarbetare.

konsulter_varlden_stockxpertcom_id123834_size1
Management for hire

Ibland kan det finnas förändringar som gör att du har ett större kapacitetsbehov eller behöver ny kompetens. Management for Hire innebär att du får hjälp till kunskap och erfarenhet under en viss period, kort som lång. Du väljer efter dina behov.

Utbildning
Utbildning

Vi genomför interna och specialanpassade utbildningar så att ni kan utveckla och förbättra er verksamhetsutveckling och därmed skapa en gemensam kompetensplattform för ert förbättringsarbete.

Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org  This microstock required lots of post processing to get the blue tint. I also needed a bounce card to  get more detail in the glasses.
Ekonomi

När man driver företag är det affärsverksamheten som avgör lönsamheten. Det blir allt viktigare att du fokuserar på det som är din egentliga affärsverksamhet och överlåter bokföring och administration till oss som dagligen arbetar med dessa frågor. Låt oss hjälpa dig!

mikrofon
Säljstöd

Vi har över 25 års erfarenhet att hjälpa kunder att implementera systemstöd för sälj/marknad och kundrelationer. Vi hjälper dig att få bästa arbetssätt och processer kopplat till systemstöd för att nå bästa resultat.

Vi är inga traditionella konsulter!

Vi arbetar operativt tills du är nöjd med resultatet.

Ring oss på tel: 08-400 220 20

“Resultaten var tydliga, professionella och övertygande, och de investerare och rådgivare som har sett materialet var mycket nöjda. De vet vad investerare vill ha!”