Följande projekt har bedrivits av Processutveckling AB:

48 timmar på plats i företaget och ca 5 arbetsdagar senare
levererar vi ett rapport som omfattar förslag till åtgärder
och vilka resultat som kan uppnås.

Vi arbetar operativt tillsammans med din personal mot gemensamt
uppsatta mål och ser till att uppnå dem.

Är det dags för någon i din organisation att lämna sitt uppdrag? Vill du vara
säker på att du inte får problem efteråt. Vi har lång erfarenhet av OutLet
tjänster och kan hjälpa dig.

Vi genomför fler olika typer av företagsanpassade utbildningar. Från personlig coachning på VD nivå till säljträning. Vi genomför även serviceutbildningar för att öka kundnyttan.

Tillsammans med Stor-Stockholms Privatläkarförening utvecklade Processutveckling AB 1997 ett ledningssystem för privatläkare och bolaget Kvalprak AB. I över 20 år utvecklades produkterna innan bolaget 2020 såldes.

Vi har specialiserat oss på företag inom den medicinska branschen.
Vi arbetar inte som traditionella mäklare med provision vilket uppskattas
av våra kunder. Vi har regelbundna kontakter med köpare. Vi söker även
företag inom medicin för våra klienter.

Vi är inga traditionella konsulter!

Vi arbetar operativt tills du är nöjd med resultatet.

Ring oss på tel: 08-400 220 20

“Resultaten var tydliga, professionella och övertygande, och de investerare och rådgivare som har sett materialet var mycket nöjda. De vet vad investerare vill ha!”