Isokinetik en metod för digital rehabilitering

Isokinetik är en digital metod för att mäta styrka i muskelmassa. Med hjälp av en avancerad utrustning få man värden som gå att upprepa efter träning.

Med hjälp av Isokinetik kan man behandla patienter med stöd av korrekta värden i stället för med visuella bedömningar.

På Internet kan du hittadokumentation kring Isokinetik i ett “world wide” perspektiv och forskningsresultat där metoden använts på olika sätt.

Vill du veta mer om Isokinetik är du välkommen att kontakta oss!