Fri rådgivning  
Vill du vara med och skapa förändring?

Första steget mot ditt företags
utveckling av lönsamhet.

Fri rådgivning  
Vi är inga traditionella konsulter...
Vi arbetar operativt tills du är nöjd med resultatet!

Våra visioner kan bli din verklighet

Våra affärsutvecklare har erfarenhet från många olika områden. Vi vill ligga i framkant med utvecklande projekt inom våra affärsområden.

Att leda och utveckla sin verksamhet är nödvändigt

Att inte utveckla den egna verksamheten i takt med omvärldens förändringar och krav innebär alltid en hög riskexponering.

Rätt resurs och kompetens förbättrar din verksamhet

I en konjunktur krävs en offensiv anda i den del av organisationen som skall marknads-föra och sälja företagets produkter.

Processutveckling AB tillhör Business Creator Group som sedan 1993 har förverkligat visioner och affärsidéer.
I gruppen finns idag tre företag men också ett flertal visionära projekt som ännu inte bolagiserats.

Vår affärsidé är att i en kreativ miljö och i kontakt med innovativa partners skapa nya livskraftiga bolag. Gruppen förfogar över resurser inom affärsutveckling, ekonomi och rehabilitering.